یادداشتی از میثم فتحی؛

مغالطه دروغ دكتر عبدالكریم سروش

مغالطه دروغ دكتر عبدالكریم سروش به گزارش عطر حرم حجت الاسلام و المسلمین میثم فتحی در یادداشتی به اظهارات اخیر عبدالکریم سروش پاسخ داده و به بیان بعضی از اشکالات وارده در این سخنان پرداخته است.به گزارش خبرنگار مهر، اظهارات اخیر عبدالکریم سروش در نشستی تحت عنوان «دین و قدرت» واکنش های مختلفی به دنبال داشته است. حجت الاسلام و المسلمین میثم فتحی در پاسخ به سخنان عبدالکریم سروش، یادداشتی نوشته است:
بااینکه حدود ۳۰ جلسه از درس گفتارهای دکتر سروش می گذرد اما گویا دو جلسه پرسش و پاسخ آخر بحث انگیز شد. سعی شده که این نقد مختصر ناظر به کل جلسات باشد اما متناسب با جلسه آخر.
از میان تعاریف فراوانی که از قدرت ارائه شده بنظر می رسد تعریف بهتر تعریف وِبِری باشد که قدرت(Power) را «توانایی تحمیل اراده به رغم مقاومت دیگران» می داند. اما اقتدار(Authority)مفهوم دیگری ست و بنابر تعریف خوب رابرت دال، عبارتست از «قدرت مشروع» و بنابر اینکه مشروعیت را به انتصاب الهی بدانیم یا به انتخاب مردمی(Legitimacy)یا…، مراد ما از اقتدار معلوم می شود.
به عقیده وبر، مبنای اقتدار یا سنتی است یا قانونی و عقلایی و یا فرّهی (کاریزماتیک). می توان گفت اگر رهبران تاریخ شامل مذهبی و غیرمذهبی تنها یک یا دو مبنا را داشته باشند، از تفاوت های مهم انبیا و ائمه با آنان اینست که تمام مبانی اقتدار در آنان جمع است که تاریخ گواه آنست.
در کلمات دکتر سروش، اعمال قدرت تنها به یک شکل تعریف شده و آن هم تحریف شده است درصورتی که اعمال قدرت در ادبیات سیاسی به اشکال مختلفی از قبیل؛ ترغیب و دعوت، پیشنهاد پاداش، اعطای پاداش، تهدید به مجازات و نهایتاً تحمیل مجازات وجود دارد که در سیره سیاسی پیامبر (ص)، به اقتضای حال، از هرکدام از این روش ها استفاده شده است. البته با رعایت قاعده «الصلح خیر» (نساء ۱۲۸) که از قواعد مهم در حوزه حقوق بین الملل است.
این قاعده و برخی قواعد مانند «مودت و وداد» مبتنی بر آیاتی مانند «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها» (انفال ۶۱) هستند. دکتر سروش حاضرند برای تامین پشتوانه نظرشان به جملات ضعیف عامه مانند «لقدجئتکم بالذبح» استناد کنند اما این آیات و قواعد را نبینند و عنصر تبیین و تثبیت دین را فقط إرعاب بدانند که نه فقط مدعایی بدون دلیل است بلکه مغالطه دروغ است.
جالب است که ایشان میگویند «به درست و غلط این نقل های تاریخی کاری ندارم» اما مبتنی بر همین نقل های مشکوک و بعضاً نادرست، نتیجه می گیرند و رفتار جامعه مسلمین را تحلیل می کنند. برای نمایاندن تنوع رفتار نبوی در اعمال قدرت، ناچارم لیست وار به تاریخ جنگ و صلح نبوی اشارتی داشته باشم.
صلح:
دکتر سروش معتقدند که «پیامبر (ص) اصلاً سر صلح ندارند» گرچه ما مفهوما قاعده صلح را بیان کرده و حال، مصداقا (تاریخی) بدان اشاره می کنیم:
دعوت مسالمت آمیز به دین که در تاریخ، چهره های مختلفی دارد:
الف) دعوت اولیه ایشان در مکه: «و أنذر عشیرتک الأقربین»
ب) عنصر مهم ساختار شخصیتی ایشان در دعوت ها: «و لوکنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک» (آل عمران ۱۵۹)
ج) احترام به آزادی عقیده در اصول دین: «لا إکراه فی الدین» (بقره ۲۵۶)و یا «و ما علی الرسول إلا البلاغ المبین»
د) تبلیغ با حکمت و منطق: «أدع إلی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی أحسن» (نحل ۱۲۵)و یا «ولاتجادلواأهل الکتاب إلابالتی هی أحسن إلاالذین ظلموا» (عنکبوت ۴۶)
روابط سیاسی مسالمت آمیز:
الف) منشور مدینه:
پیمان پیامبر (ص) بعنوان حاکم دینی با اقلیت دینی ساکن در مدینه مبتنی بر اصل تفاهم، تعاون و همزیستی مسالمت آمیز. در اینجا توجه به این نکته جالب ست که دکتر سروش میگویند «پیامبر (ص) از اول تا آخر معتقد بودند مشرکین باید از جزیرةالعرب بروند و گرنه خونشان ریخته می شود»
ب) صلح حدیبیه
ج) اعزام پیک های تبلیغی به ممالک مختلف: دراین پیام ها به هیچ وجه صحبت از جنگ و تهدید نیست و پذیرش سایر زمامداران جز خسروپرویز مؤید این معناست.
د) همزیستی مسالمت آمیز با مسیحیان
مغلوب:
مانند پیمان پیامبر (ص) با نصارای نجران که نوعی تحت الحمایگی یا پیمان حمایت امنیتی بود.
فتح مکه و روحیه صلح طلبی پیامبر (ص): باتوجه به سابقه شکنجه گری مکیان قبل از هجرت، ابلاغ پیامبر (ص) به فرماندهان، عدم خونریزی بود باوجود اینکه قوانین عرفی جنگی در آن زمان آنچنان بود. ای کاش دکتر سروش، این مولوی شناس بزرگ، بجای برداشت ناروا از مفهوم برخی ابیات مثنوی، به منطوق این ابیات نیز التفاتی داشتند: او به تیغ حلم چندین حلق را / ‏وا خرید از تیغ و چندین خلق راتیغ حلم از تیغ آهن تیزتر / ‏بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر
اصل اعتزال:
پیامبر (ص) هیچ گاه درصدد فروپاشی نظام داخلی قبایل و ممالکی که مردم آن به اسلام گرویده بودند بر نیامدند بلکه آنها را در حفظ نظام مطلوبشان آزاد گذاشتند. نامه های ایشان به قبایل و ممالک مسلمان مؤید این معناست. مانند معاهده ایشان با قبیله بنی ضمرة.
جنگ:
به قول مرحوم علامه طباطبایی در مجلد ۴ المیزان «اگر اسلام را به حال خود گذاشته بودند هیچ گاه فرمان هیچ جنگی را صادر نمی کرد و تمام جنگ های تاریخ اسلام، تحمیلی بود»
چهره های تاریخی دفاع از کیان دارالسلام:
۱) دفاع در مقابل تهاجمات قریش:
تهدید مسیرهای بازرگانی قریش بمنظور شکست حصر اقتصادی و به ترتیب جنگ های بدر، احد و خندق.
۲) دفاع پیش دستانه:
بوسیله عملیات اطلاعاتی و پنهان پژوهی:
الف) غزوه ذات السلاسل به دنبال تجمیع قبیله بنی سلیم برای حمله به مدینه
ب) غزوه حنین به دنبال تجمیع قبیله ثقیف و هوازن برای جنگ با مسلمین
ج) جنگ های طایف، دومة الجندل، بنی المصطلق و تبوک که در آن امپراطوری بیزانس بعد از شکست ایران قصد سرکوب مسلمین را داشت.
۳) پشتیبانی از اتباع دولت اسلامی:
مانند دفاع از فرستاده دولت اسلامی در جنگ موته و همین طور دفاع از ناموس و حیثیت مسلمانان مانند ماجرای کشف حجاب آن زن مسلمان توسط یهودیان بنی قینقاع دربازار زرگرهای مدینه.
۴) دفاع از هم پیمانان دولت اسلامی مانند نزاع بین دوقبیله بنوبکروخزاعه
۵) دفاع در مقابل یهودیان فتنه گر و پیمان شکن مانند یهودیان بنی قریظه و بنی نضیر
۶) دفاع از افراد تحت ستم (مداخلات بشردوستانه) حتی با قبایل غیرمسلمان مانند بنی خزاعه و بنی ضمره که حمله قریش به آنان به منزله نقض صلح حدیبیه و زمینه ساز فتح مکه شد. همین طور پیمان حلف الفضول قبل از بعثت در ستاندن حق مظلومان مکه و بعدها دعوت قرآن: «و ما لکم لاتقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا أخرجنا من هذه القریة الظالم أهلها» (نساء ۷۵)و درنهایت، حقوق بشردوستانه پیامبر (ص): از قبیل حقوق اسیران، غیرنظامیان، شرایط محیط زیست در حال جنگ واصل «امان» مبتنی بر آیه: «فإن أحدمن المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه» (توبه ۶)
شکنجه:
درست است که برخی لغویون معنای لغوی تعذیب را شکنجه بدانند اما معنای اصطلاحی عذاب در قرآن و متون فقهی مختلف ست و در هیچ کجا به مفهوم شکنجه مصطلح نیست بعلاوه که به قول گادامر اتیمولوژیستها غیرقابل اعتمادترند چون انتزاعیاتشان از زبانشناسی به دست آمده نه زبان.
اصل در اسلام، حرمت شکنجه است حال اغلب بطور مانند شهید ثانی و صاحب جواهر و برخی نسبی و قائل به إلا ما خرج بالدلیل و آن هم بوسیله حکومت و درجهت مصالح جامعه مانند سیدمحمد حسینی شیرازی.
علاوه بر روایات دال بر حرمت تعذیب حیوان (چه رسد به انسان) که برخی فقها آن را در حد استفاضه (نزدیک به تواتر) می دانند حتی قواعدی دال بر حرمت شکنجه موجود است مانند «اصل عدم الولایة» و «سلطه هرکس بر خود»
نتیجه:
ملاحظه می شود که مثال های نقض ما از نمونه هایی که دکتر سروش برای تقویت نظر خود بکار گرفته اند بیشتر است.
برخی اشکالات منطقی:
۱) ایشان علاوه بر معرفتهای بشری، قدرت را نیز از موجبات قبض و بسط دین و معرفت دینی می دانند. با فرض پذیرش گمانه قبض و بسط تئوریک شریعت (که بطلان آن ثابت است):
الف) معرفت ها تحت یک مقوله اند و قدرت از جنس معرفت نیست که در موضوع یا محمول آن مؤثر باشد.
ب) اگر دین، قدرت باشد و قدرت سبب قبض و بسط دین شود یعنی قدرت سبب قبض و بسط خودش می شود و دور لازم می آید (دقت شود که دو قدرت، متمایز نیستند که دور پیش نیاید)
۲) در گزاره «دین، قدرت است»:
الف) نسبت موضوع و محمول تباین است پس حملی شکل نمی گیرد.
ب) مغالطه کنه و وجه: اگر از اعراض و حتی از مراحل تکوین دین قدرت باشد باز ایشان گرفتار مغالطه کنه و وجه شده اند.
ج) ترکیب قدرت دینی هم که ایشان در چند جا بکار برده اند وصله ای نچسب است چونکه بنابر بیان ایشان دین، خود، قدرت است.
۳) ایشان قائلند «اسلام دو چیز آورد: اسلام و ایمان. تسلیم قلبی را ایمان و تسلیم حکومتی را اسلام گویند» و از سویی میگویند «مؤمنین شک نمی کنند و میگویند أستغفرالله؛
الف) شک از افعال جوانحی و غیر اختیاری و استغفار از افعال جوارحی است و اختیاری و دخلی به هم ندارند مگر در سلوک و گذر زمان.
ب) پایین ترین درجات ایمان و حتی ارتقای درجات ایمانی و مراتب یقینی می تواند مبتنی بر شک نسبت به درجه بعد باشد.
ج) اسلام ایمان نمی آورد بلکه ایمان از اوصاف مخاطبان اسلام است و قسیم آن هم اعتقاد است نه تسلیم حکومتی «قولواأسلمنا» یعنی پذیرش شما از مرحله ظاهری (اعتقاد) به مرحله قلبی (ایمان) نرسیده است.
۴) روش مؤمنان فقط مبتنی بر شرطیه پاسکال نیست.
۵) اگر گزارشی از حکومت انبیای دیگر نرسیده دلیل بر نبودن نیست و «و أوصانی بالصلوة و الزکوة»، مفهوم مخالف ندارد. عدم علم به شیئ، علم به عدم شیئ نیست.
۶) فرمودند «در این بحث، رویکرد الهیاتی ندارند و فقط از حیث جامعه شناختی و سیاسی می بینند» که این دو حوزه نه فقط به چشم، بلکه به ذره بین تسامح علمی نیز نیامد.

1399/10/22
15:07:03
0.0 / 5
1223
تگهای خبر: ائمه , اسلام , اسلامی , پیامبر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵
عطر حرم

atreharam.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عطر حرم محفوظ است

عطر حرم

عطر و ادکلن و اسانس