توسط ابوالحسن غفاری؛

فعالیت های گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تشریح شد

فعالیت های گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تشریح شد عطر حرم: ابوالحسن غفاری مدیر گروه فلسفه پژوهشكده حكمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، فعالیت های گروه فلسفه را شرح داد.


به گزارش عطر حرم به نقل از مهر، حجت الاسلام ابوالحسن غفاری مدیر گروه فلسفه پژوهشكده حكمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: گروه فلسفه همچون گروه های پژوهشكده «حكمت و دین پژوهی» است و به منظور تحقق اهداف زیر، همزمان با تشكیل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شكل گرفته است: بازپژوهی و بازپیرایی فلسفه اسلامی. تبیین و تنسیق فلسفه اسلامی به زبان زمان. اهتمام در جهت تعمیق و تولید پویایی و بالندگی در فلسفه اسلامی با عنایت به نظرها و نیازهای جدید. پاسخگویی به شبهات القایی در قلمرو حكمت و فلسفه اسلامی. نقد مكاتب و دیدگاه های معارض فلسفی. وی در مورد آثار و كتاب های این گروه اظهار داشت: بیش از ۴۵ اثر از گروه به چاپ رسیده است. ۱ علیّت از دیدگاه اشاعره و هیوم/دكتر سیدصدرالدین طاهری۲ حكمت شیعی/ مرتضی رحیمی نژاد۳ جهان در اندیشه هیدگر/ دكتر محمود خاتمی۴ عقل و وحی/ حسن یوسفیان – احمدحسین شریفی۵ علم و فلسفه/ حمید پارسانیا۶ تقریری از فلسفه های اگزیستانس/دكتر علی اصغر مصلح۷ خدا از دیدگاه صدرالمتألهین و پل تیلیش/ دكتر اعلاء تورانی۸ تاریخچه مكاتب تفسیری و هرمنوتیكی كتاب مقدس/ رابرت گرانت و دیوید تریسی مترجم دكتر ابوالفضل ساجدی۹ فلسفه های مضاف(جلد اول)/عبدالحسین خسروپناه۱۰ فلسفه های مضاف(جلد دوم)/به كوشش عبدالحسین خسروپناه۱۱ شریعه شهود: درباره استاد سیدجلال الدین آشتیانی(ره) و پاره ای از آراء حكمای او/عبدالحسین خسروپناه۱۲ در حكمت و معرفت: مجموعه مقاله ها و مصاحبه های حكمی معرفتی استاد سیدجلال الدین آشتیانی(ره) /حسن جمشیدی۱۳ مناسبات دین و فلسفه در جهان اسلام/رضا اكبریان۱۴ اصطیاد معارف عقلی از نصوص دینی خدا در حكمت و شریعت/محمدحسن قدردان قراملكی۱۵ رفعت حكمت: اندیشه نامه آیت الله علامه سیدابوالحسن رفیعی قزوینی(ره)/محمدعلی اردستانی۱۶ ابداعات فلسفی علامه طباطبایی/ محمدعلی اردستانی-قاسمعلی كوچنانی۱۷ ما و تاریخ فلسفه اسلامی /دكتر رضا داوری اردكانی۱۸ نقدی بر هیوم در نظریه شناخت و مابعدالطبیعه/سیدمحمدرضا علوی سرشكی۱۹ فلسفه فلسفه اسلامی/عبدالحسین خسروپناه۲۰ تاریخ تحلیلی- انتقادی فلسفه اسلامی(به ضمیمه نقد محتوایی كتاب) /دكترسیدیحیی یثربی۲۱ حكمت سیاسی متعالیه/ ابوالحسن حسنی۲۲ مابعدالطبیعه از نگاه ارسطو و ابن سینا /ابراهیم دادجو۲۳ علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی-اسلامی/۲جلدی/ عبدالحسین خسروپناه۲۴ عقل در دین شناسی ابن رش/دنادر شكراللهی۲۵ اندیشه نامه علامه شعرانی/۲ جلدی/عبدالحسین خسروپناه۲۶ نفس الأمر در فلسفه اسلامی/محمدعلی اردستانی۲۷ حدوث جسمانی نفس / ابوالحسن غفاری۲۸ روش شناسی صدرالمتألهین (استنباط معارف عقلی از نصوص دینی)/غلامرضا میناگر۲۹ فلسفه اسلامی(طرح درس هایی برای آموزش به كودكان)/ مهدی پرویزی۳۰ وجود و موجود از منظر ابن سینا و آكوئینی/ابراهیم دادجو۳۱ هستی شناسی مبتنی بر نصوص دینی/قاسم اخوان نبوی۳۲ داوری جدال های معرفت شناختی/محمدرضا بهاری۳۳ گام های پسین در فلسفه برین(گام مبانی)/حسین عشاقی۳۴ قانون علیت در فلسفه اسلامی و تحلیل تطورات/ابوالحسن غفاری۳۵ نقد قوه شناخت/علی عابدی شاهرودی۳۶ فلسفه حكمت صدرایی/حسن پناهی آزاد۳۷ فلسفه پزشكی/احمدرضا همتی مقدم۳۸ كثرت یا وحدت وجود/حسین عشاقی۳۹ محی الدین الهی قمشه ای/به كوشش ابوالحسن غفاری۴۰ نفس و روح (در فلسفه اسلامی و آیات و روایات)/حسن معلمی۴۱ حقیقت وحی (با تاكید بر دیدگاه فلاسفه)/ محمدحسن یعقوبیان۴۲ منظومه فكری امام خمینی(ره)/عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران۴۳ فلسفه آفرینش (آغاز و انجام) علی زمانی قمشه ای۴۴ تأثیر عرفان نظری بر نظام حكمت صدرایی/علی اعلایی۴۵ وحی و نبوت (از نگاه آكوئیناس و ملاصدرا)/علیرضا فاضلیوی حوزه های تعریف شده در این گروه را مورد اشاره قرار داد: ردیف عنوان حوزه تمحض/ محقق محوری۱ فلسفه عرفان بنیان/آقای حسین عشاقی۲ مطالعات استنباطی فلسفه مطلق/آقای محمدعلی اردستانی۳ فلسفه فرهنگ/آقای مسعود اسماعیلی۴ مطالعات بازپژوهی و بازپیرایی الهیات بالمعنی الاخص– مطالعات علم النفس و انسان شناسی فلسفی اسلامی/ آقای ابوالحسن غفاری۶ مطالعات تطبیقی- انتقادی فلسفه معاصر غربی – فلسفه فلسفه اسلامی/ آقای عبدالحسین خسروپناه۸ فلسفه پیشرفت/ آقای حسین رمضانیغفاری در مورد موضوعات پژوهشی در دست اجرا توضیح داد: در حوزه های تمحضی كه الان در گروه محقق داریم تحقیقاتی در دست است و هر عضوی برپایه آن تحققات خویش را انجام میدهد علاوه بر این هنوز گروه تحقیقات بیرونی كه بر مبنای قرار دادهای است كه با محققان بیرونی منعقد كرده است كار میكند هر چند با عنایت به مشكلات مالی پژوهشگاه این فعالیت ها بسیار كم شده است. وی نشست یا همایش هایی برای برگزاری توسط گروه را اینگونه معرفی كرد: كرسی ترویجی «نسبت تجارب وحدت با خداباوری» كرسی ترویجی «تجرد نفس نباتی» كرسی ترویجی «تاملی در منطق ساختاری و پیوند دیالیكتیكی و نظریه الگوی پیشرفت»وی راهكارهایی برای نفوذ بیشتر آثار گروه مربوطه در میان مخاطبین خود، داد و اظهار داشت: تحقیقات باید به زبان روز و با ادبیات روز نوشته شود و درصدد حل مشكل و معضل علمی باشد، تحقیقاتی كه ناظر بر نیاز روز نیستند استقبال چندانی نمی گردد و ضرورتی هم برای چنین تحقیقاتی وجود ندارد. به نظر من آنچه برای ما لزوم دارد بردن گروه به سمت تحقیقاتی است كه به نقد فلسفه غرب و جریانهای معاصر غربی است چیزی كه در گروه فلسفه پژوهشگاه به شدت كم رنگ است. نكته دیگر در اثر بخشی و جذب مخاطب توجه به نحوه نشر آثار و جذابیت شكلی آثار است متاسفانه هنوز آثار پژوهشگاه به لحاظ جذابیت ظاهری در رتبه عالی قرار ندارد مسائلی همچون فونت و قلم به كاررفته در آثار، قطع كتابها و جلد آنها مواردی است كه از میزان توجه به آثار كاسته است مثلا كتابی كه بیش از ۵۰۰ صفحه دارد نباید با جلد كاغذی منتشر شود و حال كه آثار فراوانی در پژوهشگاه سراغ داریم كه تا ۸۰۰ صفحه حجم دارد ولی با جلد كاغذی كه بزودی از هم گسسته می گردد چاپ میگردد. در كنار این مسئله بحث توزیع كتاب نیزمهم است كه بارها در جلسات درباره آن بحث شده است.

1396/10/28
18:20:27
5.0 / 5
4774
تگهای خبر: اسلام , اسلامی , دین , فرهنگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
عطر حرم

atreharam.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عطر حرم محفوظ است

عطر حرم

عطر و ادکلن و اسانس