چرا برخی طلاب تمایلی به پوشیدن لباس روحانیت ندارند؟

چرا برخی طلاب تمایلی به پوشیدن لباس روحانیت ندارند؟ عطر حرم: در دهه های گذشته، بیشتر قریب به اتفاق طلاب و روحانیون، با لباس روحانیت در جامعه حضور داشتند، به صورتی كه در بطن جامعه صرف مشاهده فردی كه لباس روحانیت برتن داشت، مشخص می شد كه او یك روحانی و تحصیل كرده حوزه علمیه است.


امروزه تعداد قابل توجهی از طلاب هستند كه ظاهر و پوشش آنها نشان دهنده طلبه بودنشان نیست، در واقع سپس جویا شدن از نوع تحصیلات آنها، به طلبه بودن این افراد پی می بریم.
اوایل شاید پذیرش اینكه یك طلبه چرا از پوشیدن لباس روحانیت امتناع می كند و به عبارتی تمایلی به پوشیدن این لباس را در جامعه ندارد برای دیگران كمی تعجب آور بود، اما با گذشت چند سال از این مسئله و افزوده شدن تعداد طلبه هایی كه لباس روحانیت نمی پوشند، پذیرش این امر آسان تر شد.
آیا قصور عده ای از طلاب، نگرش برخی مردم را به این قشر تغییر داده است؟
این كه یك طلبه با اینكه مجوز "تلبس" را دریافت كرده اما تمایل چندانی به استفاده از آنرا ندارد، شاید دلایلی دارد كه كاملا منطقی به نظر برسد؛ اما اینكه آیا تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به طلاب در این امر دخیل بوده است و یا علت این امر، شخصی بوده و منحصر به خاصیت های شخصیتی و طرز تفكر او می شود، مسئله دیگری است.
متاسفانه در اثر قصور برخی افرادی كه از قشر روحانیت و طلبه هستند، نوع نگرش عده ای از مردم به تمامی طلاب و روحانیون تغییر كرده است، بدیهی است كه یك انسان در هر لباس، مقام و منصبی باشد، امكان خطا و اشتباه برای او وجود دارد و اینكه خطای یك عده را به تمامی آن قشر تعمیم بدهیم و همه را مقصر بدانیم، با هیچ منطقی سازگاری ندارد؛ البته این نكته باز باید در نظرگرفته شود كه پذیرش خطا و قصور عده ای از اقشار جامعه برای مردم خیلی مشكل تر از عامه مردم است.
گاهی همین تغییر نگرش ها از طرف برخی، جامعه را به سمتی سوق می دهد كه برخی طلاب برای آنكه، نگرش خاصی نسبت به آنان صورت نگیرد، ترجیح می دهند لباس روحانیت نپوشند یا حداقل تنها در محافلی "ملبس" باشند كه پوشیدن این لباس الزامی و متناسب با شأن لباس روحانیت است؛ البته این امر اساسا یكی از چند علل این مسئله است.
چندی پیش آیت الله سبحانی در درس خارج خود بر ضرورت معمم شدن طلاب اصرار كرد و اظهار داشت: خیلی ها درس حوزه می خوانند ولی معمم نمی شوند؛ در صورتیكه كت و شلوار پوشیدن متناسب با جایگاه روحانیت نیست و باید این مسئله را در حوزه الزامی نماییم و یك روحانی همیشه معمم باشد.
این مرجع تقلید بر مسئله ترویج القاب دكتری و... باز اشاره و بیان كرد: نباید از این گونه القاب در حوزه بهره ببریم چونكه نشانه عجز ما و عقده داشتن است و باید به همان الفاظ همیشگی خودمان یعنی حجت الاسلام و آیت الله و... اكتفا نماییم.
انگیزه نداشتن برخی طلاب جهت پوشیدن لباس روحانیت
مسئول تلبس معاونت تهذیب حوزه علمیه قم در این رابطه به ایسنا اظهار داشت: هنگامی كه نوع حكومت مربوط به روحانیت باشد، چه بسا كه به محض بروز برخی مشكلات اقتصادی، سیاسی و... بعضی از مردم روحانیون را در احداث چنین مشكلاتی مقصر بدانند و این گمان اشتباه از طرف برخی، فضای جامعه را به سمتی سوق می دهد كه عده ای از روحانیون و طلاب، علاقه ای نسبت به تلبس نشان دهند.
متقی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، عنوان كرد: آمار دقیقی درباب عدم تمایل طلاب به پوشیدن لباس روحانیت در دست نیست و چه بسا درصد زیادی از طلاب حوزه های علمیه، نسبت به ملبس بودن تمایل نشان می دهند اما از آنجائیكه درصد طلاب نسبت به دیگر اقشار جامعه چندان قابل توجه نیست، این مسئله در جامعه نمود پیدا می كند.
وی اظهار داشت: این نكته باز قابل توجه است كه امروزه انگیزه طلبه ها نسبت به گذشته درباب پوشیدن لباس روحانیت در جامعه كم تر شده است كه شاید یكی از دلایل مهم و عمده این امر، تغییر فضای امروزه جامعه باشد؛ به این معنا كه نوع حكومت در این زمان مربوط به قشر روحانیت است.
مسئول تلبس معاونت تهذیب حوزه علمیه اشاره كرد: یكی دیگر از دلایل عدم تمایل برخی طلاب به پوشیدن لباس روحانیت، تغییر نوع تربیت طلبه ها در حوزه های علمیه امروز نسبت به گذشته است؛ چراكه در حوزه های علمیه قدیم، یك مجتهد و فقیه به تنهایی مسئولیت آموزش و تربیت طلاب را برعهده می گرفت و نوع ارتباط او با شاگردان به گونه ای بود كه در جنبه های مختلف زندگی طلاب احداث انگیزه می كرد.
5 هزار طلبه در سال گذشته، مجوز پوشیدن لباس روحانیت گرفته اند
وی با اشاره به اینكه امروزه باز با برنامه ریزی های انجام شده در حوزه های علمیه، طرح های مختلف تربیتی برای طلاب اجرا می شود، اشاره كرد: در زمینه تربیت طلاب و احداث انگیزه در این قشر جامعه، حوزه های علمیه پیشرفت قابل توجهی داشته است اما در بعضی از جنبه ها، خصوصاً "تلبس" طلاب و احداث انگیزه در این سوژه خاص، هنوز هم نیازمند اقدامات بیشتری است.
مسئول تلبس معاونت حوزه علمیه اشاره كرد: با وجود اینكه بعضی از روحانیون و طلاب تمایل چندانی به پوشیدن لباس در جامعه ندارند، اما هنوزهم عده قابل توجهی از این قشر به ملبس شدن علاقه دارند، به صورتی كه طبق آمار پارسال حدود 5 هزار نفر از طلبه های حوزه علمیه مجوز تلبس گرفته اند.
متقی زاده با تاكید براینكه الزامی به ثبت نام و ستاندن مجوز تلبس از طرف حوزه علمیه وجود ندارد، اظهار داشت: تمامی قریب به 5 هزار نفر از طلابی كه مجوز تلبس گرفته اند با علاقه خود نسبت به ستاندن مجوز تلبس اقدام نموده اند كه این نشان دهنده تمایل این عده قابل توجه به پوشیدن لباس روحانیت است.
یك طلبه به آسانی مجوز پوشیدن لباس روحانیت نمی گیرد
وی درباب فرایند ثبت نام و ستاندن مجوز "تلبس" اشاره كرد: زمانی كه یك طلبه نسبت به ستاندن مجوز پوشیدن لباس روحانیت اقدام می كند، طبق قوانین باید فرایندی را از زمان ثبت نام طی نماید و سپس شركت در كارگاه های مختلف و گذراندن دوره ای خاص، انگیزه او نسبت به پوشیدن لباس روحانیت مورد بررسی قرار گرفته و سپس مجوز "تلبس" به او تعلق می گیرد.
مسئول تلبس معاونت تهذیب حوزه علمیه اظهار داشت: بتازگی درخواست های متعددی از طرف برخی طلاب نسبت به ستاندن مجوز تلبس سپس گذراندن پایه چهارم حوزه، مطرح شده است؛ از آنجائیكه طبق قوانین و آیین نامه، ستاندن مجوز تلبس سپس اتمام پایه پنجم در حوزه های علمیه امكان پذیر است، بعضی از طلاب این درخواست را مطرح كرده اند تا بتوانند زودتر از موعد مقرر نسبت به ستاندن مجوز تلبس اقدام نمایند.
سلب برخی امتیازات از طلابی كه لباس روحانیت نمی پوشند
متقی زاده با تاكید بر اینكه برخی امتیازات تنها به طلابی كه ملبس هستند، تعلق می گیرد، اضافه كرد: دریافت مدرك سطح سه و سطح چهار حوزه علمیه برای طلاب، دریافت شهریه طبلگی، اختصاص و واگذاری مسكن های مربوط به طلاب از امتیازاتی است كه سپس اطمینان از پوشیدن لباس روحانیت یك طلبه توسط مسئولین امر به آنان اختصاص پیدا می كند.
وی اشاره كرد: در صورتیكه امور صیانتی حوزه، سپس پیگیری های خود از نپوشیدن لباس روحانیت یك طلبه آگاهی پیدا كند، مجوز تلبس او باطل می شود؛ بدین سبب یك طلبه سپس ستاندن مجوز تلبس ملزم به استفاده از آن است.
در اختتام عنوان این نكته ضروری می باشد كه این مطالب، یك تحلیل كوتاه آماری از تعداد طلاب علاقمند به "تلبس" و درواقع شرایط، قوانین و برخی علل عدم پوشیدن لباس روحانیت بود كه ذكر شد.
بررسی علت های دیگر این مسئله و تحلیل آنها از زبان طلابی كه علاقمند به پوشیدن لباس روحانیت هستند و یا تمایلی به "ملبس بودن" ندارند باز قابل تامل است كه در گزارش بعدی به بیان آن می پردازیم.
گزارش از: فاطمه افراز، خبرنگار ایسنا، منطقه قم1397/09/13
15:14:07
5.0 / 5
4513
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴
عطر حرم

atreharam.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عطر حرم محفوظ است

عطر حرم

عطر و ادکلن و اسانس