سیمای رسول خدا در آیینه وحی

سیمای رسول خدا در آیینه وحی عطر حرم: یك استاد حوزه و دانشگاه با بیان سخنی از علامه طباطبایی، اظهار داشت: یكی از احكام رسالت رسول خدا(ص) و ایمان آوردن شما این است كه باید به ایشان هم در گفتار و هم در رفتار تاسی كنید زیرا می بینید كه در راه خدا چه مشقت هایی را تحمل می كند.


مریم احمدی طایفه در گفت وگو با ایسنا با اشاره به سوره احزاب و آیه «لقَدْ كانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ یَرْجُوا اللّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللّهَ كَثِیراً»، اظهار نمود: «قطعا برای شما در اقتدای رسول خدا سرمشقی نیكوست و آن كس كه برای خدا و روز واپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می كند» در این آیه به چند نكته اشاره شده كه بسیار حائز اهمیت است، خداوند برای انسان ها در هستی سرمشق و الگویی خیلی خوب قرار داده و یكی از آن الگوهایی كه در قرآن معرفی می كند، رسول خدا و خاتم پیامبران است.

وی اضافه كرد: این آیه با واژه «لقَدْ كانَ» شروع شده كه این تركیب علاوه بر اینكه تاكید را می رساند بر استقرار و استمرار هم دلالت دارد و اشاره به اسوه و الگو بودن پیامبر كه یك تكلیف ثابت و مستقر است و تا قیامت مسلمانان باید رسول خدا را الگو و پیشوای خود قرار دهند.

احمدی طایفه عنوان كرد: واژه «رَسُولِ اللّهِ» هر زمان كه مطلق به كار می رود و قیدی ندارد بطور قطع در مورد پیامبر به كار رفته و به صورت كنایی بر عمومیت رسالت ایشان نسبت به جهانیان دلالت دارد و نزول این آیه در سخت ترین مقطع رسالت، زمان جهاد و آن هم در جنگ احزاب است كه مسلمانان در شرایط بسیار سختی قرار گرفتند.

وی خاطرنشان كرد: نقطه كانونی و حساس این است كه این پیام را خداوند در شرایط سخت به مومنین می فرماید و نشان داده است كه اسوه بودن پیامبر باید در تمامی ابعاد در اوج قرار داشته باشد و به بخشی از شخصیت او محدود نمی شود و در همه ابعاد، مسلمانان باید او را اسوه خودشان قرار دهند.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح كرد: افرادی كه شایستگی و توفیق تاسی به پیامبر را دارند باید سه خصوصیت مهم را داشته باشند اول ایمان به خدا، اعتقاد و امید به رستاخیز و ذكر فراوان خداوند است كه ایمان به مبدا و معاد انگیزه تاسی به پیامبر را فراهم می كند.

وی ادامه داد: چنانچه ذكر فراوان خدا، آن را تداوم می بخشد ازاین رو هر سه پیوند نبوت با توحید را اثبات می كند و بر این نكته زیربنایی تاكید دارد كه رسالت و شخصیت پیامبر اعظم بستگی تام به عبودیت در پیشگاه خداوند متعال دارد.

احمدی طایفه اظهار داشت: از آیه 21 سوره احزاب چنین برداشت می گردد كه تاسی به شخصیت پیامبر اكرم محدود به مقطع زمانی یا منطقه خاصی نیست و آن وجود نازنین برای هر زمان، مكان و یا فرد الگوی منحصر به فردی است و این عمومیت استثناپذیر نیست.

وی با اشاره به سوره توبه و آیه« لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَئُوفٌ رَحیمٌ»، اضافه كرد: «رسولی از خود شما به سویتان آمد كه رنج های شما بر او سخت است و اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به مومنان رئوف و مهربان است» این آیات طبق گفته عده ای از مفسرین از آخرین آیاتی است كه بر پیامبر نازل شده و با آن سوره برائت آخر پذیرفته و نكته مهمی را به مسلمانان و مومنان یادآوری می كند.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار نمود: آیه 128 سوره توبه چندین صفت كه از پیامبر(ص) است را برجسته و مورد توجه قرار می دهد این صفت از پیامبر «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ» اشاره دارد و به شدت ارتباط پیامبر با مردم كه گویی پیامبر پاره ای از جان مردم است و از روح جامعه در سیمای پیامبر ظاهر شده و در نتیجه پیامبر را «مِنْ أَنْفُسِكُمْ» خوانده است.

وی عنوان كرد: ازاین رو كسی كه روح جامعه در صورت او ظاهر شود می تواند تمام دردهای جامعه را حس كند و به آن ها آگاهی دارد و در ناراحتی، غم و اندوه با آن ها شریك است در نتیجه اگر سخنی به مردم می گوید بطور قطع به سود آن هاست و اگر گامی در راه آن ها برمی دارد بطور قطع در راه سعادت افراد است.

احمدی طایفه خاطرنشان كرد: در ادامه این آیه صفت دیگری كه برای پیامبر عنوان شده، «عَنِتُّمْ» است به این مفهوم كه هر گونه ناراحتی، زیان و ضرری به شما برسد برای ایشان سخت و ناراحت كننده است و نه تنها از ناراحتی شما خشنود نمی شود بلكه بی تفاوت هم نخواهد بود و اگر اصرار بر هدایت شما دارد به فكر نجات و رهایی شما از ظلم و ستم و گناه و بدبختی است.

وی خاطرنشان كرد: صفت دیگر پیامبر «حَریصٌ عَلَیْكُمْ»، حریص از حرص می آید و به معنای شدت علاقه به چیزی است و این حریص بودن را به صورت مطلق بیان می كند كه اشاره به هدایت خاصی ندارد و هرگونه خیر و سعادت، پیشرفت و ترقی و فلاح و رستگاری است، علاقه زیادی دارد.

وی اضافه كرد: ازاین رو اگر فرمان می دهد كه چه كارهایی را انجام دهید ممكن است برای شما سخت باشد اما بطور قطع در جهت هدایت و عزت شماست و دو صفت دیگری كه در ادامه آیه آمده است، نسبت به مومنان رئوف و رحیم است.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان كرد: پیامبر گرامی اسلام در همه شرایط و زمان ها نسبت به مومنین مهربان و دلسوز است و هدایت ما را می خواهد و رحیم بودن پیامبر هم می تواند به این معنا باشد كه حتی اگر در این میان افرادی حضور داشته باشند كه خطاهایی را مرتكب می شوند؛ پیامبر رحمت دارد و در مقابل گنهكاران رحیم و مهربان است.

احمدی طایفه تصریح كرد: نام حضرت محمد در قرآن كریم چهار مرتبه تكرار شده و در سوره های آل عمران آیه 144، سوره احزاب آیه 40، سوره محمد آیه 2 و در سوره فتح آیه 29 قرار دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه منظور از این مورد كه نام پیامبر(ص) در زمین و درآسمان ها احمد است، اظهار داشت: با عنایت به روایات و احادیثی كه گفته شده، زمانی كه روایات در كنار هم قرار می گیرند متوجه می شویم كه پیامبر (ص) از نظر خلقت نوری بر همه مخلوقات سابق هستند و نخستین فردی است كه خداوند خلق كرده است.

وی ادامه داد: ازاین رو می توان نتیجه گرفت كه پیامبر دارای دو بعد متفاوت زمین و آسمان و یا به تعبیری دیگر بعد ظاهری و باطنی است كه خداوند در هر بعد، ایشان را با نام خاص نامیدند و طبق روایات، خداوند نام آن حضرت را از نام خودش مشتق كرده و نور حضرت محمد(ص) از نور خداست و همه عالم به بركت وجود آن حضرت خلق شده اند.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار نمود: یك اصطلاح قرآنی دیگر هم وجود دارد كه از ریشه حمد، احمد و محمد است و آن اصطلاح مقام محمود است، البته این مقام مختص پیامبر نیست بلكه ائمه و مومنین حقیقی هم طبق روایات می توانند در این مقام قرار گیرند و یا برای رسیدن به این مقام از خداوند در خواست كنند.

وی عنوان كرد: مقام محمود به عنوان یك منزلت در سلوك الهی است كه طبق آیات قرآن حاصل شب زنده داری آن حضرت است، مقامی ست كه پیامبر اسلام در سیر دنیوی خودش به آن رسیده هر چند كه در ذات خود و در بعد باطنی و تكوین خودش دارای این مقام بود.
احمدی طایفه خاطرنشان كرد: ازاین رو در مقایسه با این نام ظاهری و باطنی آن حضرت اشاره به بعد ظاهری و باطنی دارد و رسیدن به مقام محمود كه در قرآن به پیامبر وعده داده شده به این حقیقت اشاره می كند كه حضرت در ذات خود و در عالم تكوین نور اول و برتر از همه موجودات بوده و ما در عالم تشریع برای رسیدن به این مقام كه مختص حضرت محمد(ص) است مجاهده كرده و آن را در خودش محقق نموده است. 

1396/08/26
15:37:32
5.0 / 5
4626
تگهای خبر: اسلام , پیامبر , قرآن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
عطر حرم

atreharam.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عطر حرم محفوظ است

عطر حرم

عطر و ادکلن و اسانس