رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خبر داد

تشكیل شورای سیاستگذاری فضای مجازی در دفتر تبلیغات اسلامی

تشكیل شورای سیاستگذاری فضای مجازی در دفتر تبلیغات اسلامی عطر حرم: رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به نقش پشتیبانی معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه از كارهای مختلف دفتر در فضای مجازی پرداخت و از تشكیل شورای سیاستگذاری فضای مجازی در دفتر تبلیغات اسلامی در آینده نزدیك آگاهی داد.


به گزارش عطر حرم به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی در نشست بررسی کارهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در فضای مجازی در روزهای کرونا با بیان این که جنس این فعالیت ها، جنس متشـتتی بود، اظهار نمود: این کارهای پراکنده درست است که از جهت استیعاب بحث، اینکه مثلاً میدان های مختلفی را تحت تأثیر قرار می دهد، خوب است اما مثل ذره بینی که اگر در یک جا متمرکز شود و کانون درست شود، می سوزاند و اثربخش است و اگر پراکنده باشد، به خاطر جنس پراکندگی آن زیاد دیده نمی شود؛ اگر یک گزارشی از کارهای بخش های مختلف دفتر جهت ارائه تهیه شود، خوب است.
وی درباب هدف از تاسیس معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه در دفتر تبلیغات اسلامی اظهار داشت: نکته دوم که خیلی مهمست این است که ما دو کار در دفتر انجام دادیم یکی اینکه معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه را ایجاد کردیم که اصل تصور بنده از تأسیس این معاونت، به هیچ وجه یک صف فعالیت مجازی در عرض صف های دیگر فعال مجازی نبوده و نیست؛ این گونه نیست که بگوییم هر یک از معاونت های دفتر فعالیتی دارند و در زمینه هایی فعالیت می نمایند، پس یک معاونتی درست نماییم که این معاونت، یکسری فعالیت داشته باشد، هدف این نیست.نقش معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اشاره کرد: معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه در واقع می خواهد نقش هماهنگ کننده، تجمیع کننده و پشتیبانی کارهای مختلف در فضای مجازی دفتر را ایفا کند.
وی با اشاره به تشکیل شورای سیاستگذاری فضای مجازی در دفتر تبلیغات اسلامی در آینده نزدیک اضافه کرد: درباب این که سیمای این پشتیبانی چگونه است، باید اظهار داشت که یک شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی فضای مجازی دفتر که حکم آنرا صادر می کنم و عزم آنرا مشخص خواهم کرد؛ دبیر این شورا حجت الاسلام والمسلمین علیزاده است، یعنی طراحی ها باید در این شورا انجام بگیرد و تمام بخش ها نیز باید پیشنهادات برنامه های عملیاتی خودرا به دبیر محترم و معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه عرضه کنند و معاون مربوطه نیز در جلسه ای از طرح تدوین شده دفاع خواهدنمود. نحوه این پشتیبانی طراحی و حدودا نهایی شده است.
واعظی افزود: یکسری کارهای فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی، ذاتی قسمت ها است، یعنی اصلاً ارتباطی به تشکیل این معاونت ندارد و از گذشته در بخش های مختلف صورت می گرفته و جزء کارهای ذاتی آنها است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اشاره کرد: کاری که در هیات امناء کردیم این است که گفتیم این شرایط کرونایی موجب می شود که برخی برنامه های پیش بینی شده دفتر شامل اعزام مبلغ ماه مبارک رمضان عملاً اجرا نشود، اما عملاً نتوانستیم اعزام را انجام بدهیم، البته با کارهای مجازی و اتفاقاتی که صورت گرفت، یک قسمتی از آن البته هزینه می شود و برخی هم هزینه نمی گردد.
وی ادامه داد: مثلا فرض کنید بنده پیش از اینکه شرایط کرونا باشد، گاهی اوقات هفته ای دو سه جلسه تهران می رفتم، همین طور برخی مدیران و کارشناسان ما، گاهی وقت ها جلساتی بود که می رفتند و می آمدند، همایش هایی داشتیم که به هر جهت برگزار می شد، تمام اینها تعطیل شده و همه اینها کاهش هزینه است، یعنی از واحد موتوری گرفته که ماشین می فرستاد تا مبلغ، مدیر و کارشناسی که می رفتند و کسانی که همایش برگزار می کردند و اضافه کارها و...، مثلا وقتی ما در اسفندماه و فرودین ماه می گفتیم که یک سوم کارکنان به صورت گردشی بیایند، معلوم است که اضافه کاری هم نیست، تمام اینها موجب می شود که هزینه ها کم شود.

ثمره صرفه جویی ها در دفتر تبلیغات اسلامی برای فعالیت در فضای مجازی هزینه خواهد شد
واعظی با اشاره به این که ثمره صرفه جویی ها در فضای مجازی هزینه خواهد شد، تصریح کرد: هیات امناء تصویب کرد که هرگونه صرفه جویی در هزینه ها که بهر دلیلی در دفتر اتفاق می افتد، اولویت اول صرف هزینه ها در فعالیت فضای مجازی است، یعنی معاونت فرهنگی و تبلیغی، غیر از آن کارهای ذاتی، می گوید نتوانستم اعزام مبلغ ماه مبارک رمضان را انجام دهم اما میدان هست که بتوانم امر تبلیغ دینی یا وظایف آموزش های کاربردی را فعال تر و با حجم گسترده تری انجام دهیم که محل تامین اعتبار آن، همان صرفه جویی هایی است که صورت گرفته و بخش های دیگر هم همچنین است.
وی با بیان این که ما از تشتت در رنج هستیم، اظهار داشت: احتیاج داریم که هم افزا و سازمان یافته کار نماییم و تمهید آن، این است که شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری به دبیری حجت الاسلام والمسلمین علیزاده فعال شود بخش های مختلف باید پیشنهادات خودرا مطرح کرده و در این شورا باید نسبت به آن پیشنهادات اعتبارسنجی شود؛ منظور از اعتبار سنجی، اعتبار مالی نیست، بلکه اعتبار اینکه ارزش کار چگونه است، و این حلقه اتصال یعنی این که یکی از کارهایی که این معاونت باید انجام بدهد، هم افزا کردن و به میدان آوردن بخش هایی است که می توانند در جریان سازی یا حداقل انجام عملیات پرحجم، تأثیرگذار و مؤثر ایفای نقش کنند، که بحث تامین زیرساخت و... ذیل همان است که وقتی طرحی بیاید و همه جانبه نگاه شود، طبیعی است که یک جاهایی باید تقویت شود.

آموزش و تبلیغ، مزیت نسبی دفتر تبلیغات اسلامی است
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اشاره کرد: نکته بعدی این است که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم(ع) ما یک ظرفیتی دارند که بتوانند در مسئله فضای مجازی بیشتر ایفای نقش کنند؛ آموزش و تبلیغ، مزیت نسبی دفتر تبلیغات اسلامی است.
وی با اشاره به این که مزیت نسبی در فضای مجازی باید حفظ شود، اضافه کرد: بخش قابل توجهی از طراحی های ما باید به سمت کارهای آموزشی برود؛ باید یک نیازسنجی محیطی درباب انواع و اقسام کارهای آموزشی با گروه های مخاطب متنوع انجام دهیم؛ مثلاً آموزش های کاربردی بیشتر متوجه مبلغین و روحانیون کشور است و می تواند جهت برگزاری دوره های ضمن خدمت به سمت دبیرها و کارمندان برود؛ مثلا ما با یک وزراتخانه و یا بخشی تفاهم نامه ای امضا نماییم و آیتم های آموزش ضمن خدمت آنها را ارائه دهیم و به جنبه های دینی آنها بپردازیم و در این خصوص اعلام آمادگی نماییم.

ظرفیت های دفتر تبلیغات اسلامی
واعظی به ظرفیت های دفتر تبلیغات اسلامی پرداخت و اظهار نمود: باتوجه به این که ظرفیت ها و هیات علمی خوبی در دفتر داریم و متصل به حوزه هستیم، یکی از مزیت های نسبی ما، آموزش است که از دانشگاه باقرالعلوم(ع) و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می توانیم استفاده نمائیم و مزیت دیگر ما بحث تبلیغ است که این هم یک لشکری از مبلغین را داریم.
او با تشکر از کارهای صورت گرفته در بخش گروه های تبلیغی و تبلیغ نوین اظهار داشت: ممکنست یک بخش قابل توجهی بالفعل کیفیت نداشته باشند، اما قابل آموزش و مهارت افزایی هستند؛ اینکه ما حالا توانستیم در شرایط شیوع ویروس کرونا یک چنین عملیاتی انجام دهیم، به خاطر زیرساخت ها است، بالأخره فعالیت ها و مهارت افزایی هایی که انجام شد، نباید از بین برود.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن بیان سفارش هایی به واحد جذب گروه های تبلیغی اشاره کرد: باید حتما مسئله توانمند کردن گروه های تبلیغی فضای مجازی را خیلی جدی بگیریم؛ این وضع نسبی است و اگر از آن غفلت نماییم، اینکه این همه سال سرمایه گذاری کردیم و حال رها نماییم، این خیلی بد است.
منبع:

1399/03/28
22:48:51
5.0 / 5
2464
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۲
عطر حرم

atreharam.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عطر حرم محفوظ است

عطر حرم

عطر و ادکلن و اسانس