به صورت مجازی؛

اختتامیه همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن كریم انجام شد

اختتامیه همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن كریم انجام شد عطر حرم: آئین اختتامیه همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن كریم همراه با رونمایی از آثار این همایش، به صورت مجازی اجرا شد.به گزارش عطر حرم به نقل از مهر، آئین اختتامیه همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی اجرا شد.

در این مراسم، از کتب مقالات برگزیده، چکیده مقالات، نشست های علمی این همایش و از بخش مقالات پرتال قرآن کریم رونمایی گردید.
در این مراسم، حجج الاسلام والمسلمین احمد واعظی «رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» و محمدصادق یوسفی مقدم «دبیر علمی همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به سخنرانی پرداختند.
همچنین در این مراسم، رؤسای کمیسیون های تخصصی پنج گانه این همایش به بیان گزارشی از مقالات ارائه شده در کمیسیون ها ارائه کردند.

گزارشی از کمیسیون «الگوی های مقاومت از نگاه قرآن کریم»
دبیر علمی کمیسیون «الگوی های مقاومت از نگاه قرآن کریم» به ارائه گزارشی از ۶ مقاله ارائه شده در این کمیسیون پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر حسینی رامندی در آئین اختتامیه همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به بیان گزارشی از کمیسیون «الگوهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» این همایش که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار شد، اظهار نمود: در کمیسیون «الگوهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» ۶ مقاله ارائه شد.
وی اشاره کرد: در این کمیسیون، حجت الاسلام والمسلمین حسین الهی نژاد، مقاله ای را با عنوان «تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی» ارائه کرد و هندسه موضوع را تقابل حق و باطل و بعنوان محوری ترین مبنای این بحث قرار داد و معتقد بود که در حوزه تکوین، این تقابل وجود دارد ولی بالاترین و آرمانی ترین تقابل بین حکومت جهانی مهدوی و دشمنان و منکران ایشان هستند.
دبیر علمی کمیسیون «الگوهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» با اشاره به اینکه ارائه دهنده مقاله «تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی» ۵ مؤلفه و پارامتر را در مقاله خود ارائه کرد، اظهار داشت: اینکه قرآن بیان کننده تقابل دائمی حق و باطل است و اگر بخواهیم از منظر تقابلی به مضامینی قرآنی نگاه نماییم، کاملاً مشهود است که ظلم و عدل، صلاح و فساد، ظلالت و فساد، خیر و شر و مجموعه ای از این مفاهیم، فضای قرآن را درنوردیده و فاکتورهای مقاومت و عامل اساسی برون رفت از تنگناهای حق و باطل چه عواملی هستند و اینکه مقاومت مقوله تشکیکی است.
وی اضافه کرد: حجت الاسلام والمسلمین عیسی عیسی زاده، دومین مقاله این کمیسیون با عنوان «شاخص های الگوهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» ارائه کرد که تقریباً مباحث انتزاعی هستند ولی می توانند راهبردهای مشخصی را به جهت اینکه به عملیات و رفتار منجر شود، تعیین کند؛ همین طور ارائه دهنده این مقاله ۱۲ شاخص الگوهای مقاومت را ارائه نمود.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی رامندی اظهار نمود: سید عبدالرسول حسینی نودادی مقاله ای با عنوان «شاخص های اجتماعی الگوی برتر مقاومت» را ارائه کرد و بعد اجتماعی مقاومت از منظر قرآن را ارائه و ۹ مؤلفه قرآنی همچون قدرت، علم و ولایت پذیری را بیان کرد و چهارمین مقاله نیز با عنوان «شاخص های فرهنگی گفتمان مقاومت» ارائه شد.
وی اضافه کرد: پنجمین مقاله کمیسیون «الگوهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» که به نظر فاخرترین مقاله در کمیسیون مذکور بود، با عنوان «طراحی الگوی مقاومت اسلامی از منظر قرآن» از جانب مهدیس حمزه ای و زهرا جانجانی ارائه شد که بسیار گویا، علمی، کلاسیک و منطبق با دانش ارائه مقاله است و مخصوصاً از منظر کاربردی و پدیدار شناسی قابل استفاده می باشد.
دبیر علمی کمیسیون «الگوی های مقاومت از نگاه قرآن کریم» تصریح کرد: آخرین مقاله این کمیسیون نیز توسط حبیب زمانی محجوب با عنوان «عوامل موفقیت های امت های استقامت کننده» ارائه شد و پدیده های اجتماعی قرآن و در جامعه قبل از قرآن و در بستر رابطه پیامبر (ص) و امت شکل گرفته، اشاره و در متن تاریخ مباحث را ملموس تر ارائه می کند.

گزارشی از کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن»
جانشین دبیر علمی کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» به ارائه گزارشی مقالات ارائه شده در این کمیسیون پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین عیسی عیسی زاده در آئین اختتامیه همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به بیان گزارشی از کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» این همایش که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار شد، تصریح کرد: در کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» ۶ مقاله ارائه شد.
وی اضافه کرد: در مقاله اول با عنوان «راهکارهای دستیابی به اقتصادی مقاومتی» به قلم حجت الاسلام والمسلمین یاسر ابوزاده ۳ راهکار فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی ارائه شد که در راهکارهای فرهنگی، اصلاح نگرش اقتصادی، ارتقای فرهنک کار و تلاش، پرهیز از تکیه بر بیگانگان، عنوان شد و توجه به مستمندان، قناعت ورزی و پرهیز از اسراف، تقدیر معیشت، برنامه ریزی اقتصادی، مدیریت بر هزینه و مصرف، پشتیبانی از تولید ملی و استفاده از امکانات حداقلی بعنوان راهکارهای اقتصادی تبیین گردید.
جانشین دبیر علمی کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» اشاره کرد: مقاله بعدی با عنوان «مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کلام مقام معظم رهبری) مد ظله العالی)» توسط غلامحسین اعرابی ارائه شد که در این مقاله مفاهیمی همچون مقاومت، ایمان، رسالت انسانی، بصیرت، صبر، اعتماد به خدا، نصرت الهی، سنت الهی و اراده قوی بعنوان مصادیق مبانی قرآنی و روایی مطرح گردید.
وی اضافه کرد: مقاله سوم را حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس قدیمی نژاد با عنوان «آموزه های قرآنی مدیریت مقاومت» ارائه کرد و در این مقاله، دو راهبرد برخورد با معاندان بی پروا و راهبرد إعداد إرهابی که چند درس مدیریت مقاومت در این دو راهبرد ارائه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین عیسی زاده اظهار نمود: مقاله بعدی این کمیسیون با عنوان «راهبردهای عملی اقتصاد مقاومتی در آموزه های قرآن» توسط حجت الاسلام والمسلمین حسن شیرزاد کمانگر ارائه شد که وی در این مقاله به دو راهبرد الگوی تولید و راهبرد الگوی مصرف را اشاره نمود که در راهبرد الگوی تولید به مواردی همچون کیفیت، تنوع در تولید و نوآوری و راندمان اشاره شد و در راهبرد مصرف هم بحث قناعت و اسراف مطرح گردید.
وی با اشاره به مقاله بعدی که توسط حجت الاسلام والمسلمین سعید بهمنی با عنوان «قرآن خاستگاه عزت و مقاومت» ارائه شد، اظهار داشت: این ارائه دهنده در مقاله خود خاصیت های عزت آفرین مقاومت را در ۶ مورد همچون جهان شمولی گستره آموزه ها، غنای اختتام ناپذیر و والایی آموزه ها بیان نمود.
جانشین دبیر علمی کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» تصریح کرد: آخرین مقاله نیز دستاورد قائده نفی سبیل در مقاومت اسلامی بود که توسط حجج الاسلام والمسلمین علی سعیدی و رضا پور صدقی ارائه شد و در ابتدا قائده نفی سبیل را تعریف کردند و در محور اول، مستندات قائده نفل سبیل ارائه و در محور دوم، دستاورد قائده نفی سبیل در مقاومت و در محور سوم نیز جایگاه آیه نفی سبیل در مقابل سلطه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی مطرح گردید.

گزارشی از کمیسیون «دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم»
مدیر کمیسیون «دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» به ارائه گزارشی از مقالات ارائه شده در این کمیسیون پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا مؤدب در آئین اختتامیه همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به بیان گزارشی از کمیسیون «دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» این همایش که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار شد، تصریح کرد: در این کمیسیون ۵ مقاله ارائه شد که در مقاله اول با عنوان «دستاوردهای مقاومت و نتایج ترک آن از دیدگاه مفسران اهل سنت» که توسط حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر قربانی ارائه شد، اختصاصاً وارد تفاسیر اهل سنت شده بود و در میان مفسران اهل سنت و به خصوص مفسران معاصر و همچنین در بین قرآنیون معاصر مطالعه کنند و اختصاصاً در میان آنها نشان دهند که بحث مقاومت به استناد آیات و روایات چه جایگاه و منزلتی دارند.
وی اظهار داشت: نویسنده مقاله «دستاوردهای مقاومت و نتایج ترک آن از دیدگاه مفسران اهل سنت»، دستاوردهایی همچون پیشرفت علمی، امنیت و آرامشی که به جهت مقاومت حالا در میان جوامع اسلامی واقع شده و دشمن تلاش می کرد تا پایگاه مقاومت را از بین ببرد و مقاومت در این میان چه کاری کرد را بیان نمود.
مدیر کمیسیون «دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» اشاره کرد: مقاله دوم اثر محمداسماعیل مجلسی و فاطمه زینعلی پور با عنوان «دستاوردهای قائده نفی سبیل در مقاومت اسلامی» بود که تلاش نموده اند برمبنای قائده و آیه شریفه قائده به دستاوردها بپردازند و نقش این قائده در حوزه مقاومت را بررسی نمایند.
وی با اشاره به مقاله سوم نوشته حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی محمدی با عنوان «نقش عزم ملی در تقویت مقاومت اسلامی از نگاه قران کریم» اضافه کرد: نویسندگان تلاش نموده بودند تا پیدا کنند که بین عزم ملی و مقاومت چه رابطه ای وجود دارد و به استناد آیه شریفه «فَاستَقِم کَما أُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ وَلا تَطغَوا إِنَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ» در سوره مبارکه هود، جامعه مؤمن که یک ملت هستند را مورد تحلیل قرار دهند که مقاله مذکور از مقالات ممتاز این کمیسیون بود.
حجت الاسلام والمسلمین مؤدب اظهار نمود: مقاله چهارم اثر حجت الاسلام والمسلمین حسین رحمانی با عنوان «مؤلفه های اخلاقی مقاومت از منظر دینی» به قسمتی از دستاوردهای مقاومت پرداخته بود و مقاله آخر نیز «نقش توحید باوری در مقاومت اسلامی» نوشته حجت الاسلام والمسلمین خراسانی بود که این مقاله هم تلاش کوشایی داشت تا دستاوردهای مقاومت را بیان کند.

گزارشی از کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم»
دبیر علمی کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» به ارائه گزارشی از چهار مقاله این کمیسیون پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین علی اسدی در آئین اختتامیه همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به بیان گزارشی از کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» این همایش که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار شد، تصریح کرد: در کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» ۴ مقاله ارائه شد.
وی اظهار داشت: نخستین مقاله این کمیسیون توسط حجت الاسلام والمسلمین آل نبی با عنوان «بازشناسی مفهومی و تبیین چالش ها و تنگناهای مقاومت از نگاه قرآن» ارائه شد؛ این نکته لازم به یادآوری است که وقتی یک جامعه اسلامی در شرایط فعلی بخواهد برای حفظ هویت فکری و سیاسی، استقلال و موجودیت خودش تلاش و مقاومت کند، در مقابل دشمن هایی که موجودیت کشورهای اسلامی را تهدید می کنند، به صورت طبیعی، یکسری چالش ها و مشکلاتی را ایجاد می کنند.
دبیر علمی کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» اشاره کرد: ممکنست چالش هایی که مقابل کشورها و جریان مقاومت اتفاق می افتد، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و… باشد و امروزه شاهد می باشیم که مقابل کشورهای اسلامی اتفاق می افتد و تهاجم فرهنگی هدفمند مقابل کشورها صورت می گیرد و بازسازی و تقویت گروه های تروریستی انجام می شود که نویسندگان محترم مقالات اهتمام کردند این چالش ها را بیان و نحوه مقابله با آنها را تبیین کنند.
وی با اشاره به باز تولید شبهه ها و شایعه سازی اضافه کرد: دشمن تلاش می کند در زمینه های مختلف با ایجاد شبهه به کشورهایی که در جریان مقاوت هستند، ضرر بزند؛ مورد دوم در حوزه باورها، شبهه ایجاد و چالش مطرح می شود که همچون آنها این است که "شما ۴۰ سال مقاومت کردید و چرا خدا یاری نمی کند"؛ مورد سوم هزینه بر بودن مقاومت را مطرح نمودند و به فرموده مقام معظم رهبری مقاومت هزینه دارد، اما سازش چه بسا هزینه بیشتری داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اسدی با اشاره به مقاله بعدی که توسط مرتضی غرسبان ارائه شد، اظهار نمود: این مقاله با عنوان «چالش های سیاسی مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی مقابله با آن» ارائه شد و نویسنده چند چالش را با استناد به آیات قرآن همچون نفوذ، جبهه سازی و کوشش برای ایجاد انزوا و تضعیف جریان مقاومت را بیان نمود.
وی اظهار داشت: مقاله سوم را حجت الاسلام والمسلمین حسینعلی یوسف زاده با عنوان «نسبت سنجی قاعده لا ضرر و لاضرار با الزامات مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» را ارائه کرد، که شرعاً ضرر زدن به جان، مال و جامعه اسلامی شرعاً درست نیست، و وقتی مقاومت اتفاق می افتد، طبیعتاً ضرر می دهیم و آیا هر جایی و به هر قیمتی که ضرر اتفاق می افتدف باید به این قائده عمل کنیم؟ که ایشان نتیجه گیری کرد که مقاومت به خاطر حفظ دین و موجودیت جامعه اسلامی است و این نسبت ها درست نیست و ضررهایی که اتفاق بیافتد، در اینباره مشکلی ندارد.
دبیر علمی کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» تصریح کرد: مقاله آخر توسط حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین شفیعی دارابی و فرزانه سبحانی چگینی با عنوان «واکاوی چالش های اقتصادی مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی آن» ارائه شد و با رویکرد اقتصادی چالش ها را بیان و تلاش کردند با آیات قرآنی راهکارهایی برای این چالش ها مطرح کنند.


منبع:

1399/07/04
12:11:59
5.0 / 5
1809
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴
عطر حرم

atreharam.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عطر حرم محفوظ است

عطر حرم

عطر و ادکلن و اسانس