توسط دبیرخانه رویداد؛

نامزدهای جشنواره نقد كتاب در گروه دین عرضه شدند

نامزدهای جشنواره نقد كتاب در گروه دین عرضه شدند به گزارش عطر حرم مقاله های راه پیداکرده به مرحله دوم هفدهمین جشنواره نقد کتاب در موضوعات کلیات اسلام، قرآن و حدیث، فقه و حقوق و اخلاق توسط دبیرخانه این رویداد معرفی گشتند.به گزارش عطر حرم به نقل از مهر، مقاله های راه پیداکرده به مرحله دوم هفدهمین جشنواره نقد کتاب در موضوعات کلیات اسلام، قرآن و حدیث، فقه و حقوق و اخلاق توسط دبیرخانه این رویداد عرضه شدند.
به این ترتیب در مبحث کلیات اسلام هفت مقاله «اتهام تکفیری به شیعه در کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء و نقد آن»، محمدحسن نادم، شیعه پژوهی، ش ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۸، «امکان تفسیر واحد از دین؛ نقد و بررسی کتاب تفسیری از دین: پاسخ های بشر به امر متعالی»، امیرصادقی و مریم صانع پور، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸، «بررسی و نقد تعارضات روش شناسی علم سنتی در کتاب احتیاج به علم مقدس»، محمد نژاد ایران، روژان حسام قاضی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۲، اردیبهشت ۱۳۹۸، «تحلیل و نقد نگرش محمد شحرور درباره سنت نبوی»، مرضیه محصص و هاله بادینده، آینه معرفت، ش ۶۰، پاییز ۱۳۹۸، «نقد شاخصهای ارتباط میان تشیع و تصوف از دیدگاه محمد عابد الجابری»، سیدمحمدعلی نوری، نعمت الله صفری فروشانی و محمد جاودان، شیعه پژوهی، ش ۱۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، «نقدی بر تصحیح و بازخوانی رساله جدلیه»، سیدمجتبی میردامادی و علی قنبریان، نثرپژوهی ادب فارسی، ش ۴۵، بهار و تابستان ۱۳۹۸ و «نقدی بر کتاب هویت علم دینی: نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی»، سیدمحمدرضا تقوی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۲، اردیبهشت ۱۳۹۸ بعنوان نامزد انتخاب شدند.
در مبحث قرآن و حدیث مقاله های «بایستگی ها و سنجش کتاب های دانشگاهی: کتاب واژه شناسی قرآن مجید»، مجید صادقی مزیدی، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش ۴۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، «بررسی ابهاماتی پیرامون اصالت کتاب عبیدالله بن علی حلبی»، عباس مفید، مطالعات قرآن و حدیث سفینه، ش ۶۲، بهار ۱۳۹۸، «بررسی کتاب اولین اندیشه های حدیثی شیعه: رویکردها، گفتمان ها، انگاره ها و جریا ن ها»، علی ثقفیان، معرفت دین، ش ۱، بهار ۱۳۹۸، «بررسی و نقد مبانی نصر حامد ابوزید در اثبات تاریخ مندی قرآن کریم»، حسن زرنوشه فراهانی و حسین صفره، مطالعات قرآن و حدیث، ش ۲۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، «پیام رسا؛ زبان نارسا: نقدی ویرایشی بر کتاب عاشورا؛ ریشه ها، انگیزه ها، رویدادها، پیامدها»، راضیه حقیقت، گاه نقد، ش ۱، آبان ۱۳۹۸، «تحلیل و نقد رویکرد گزاره ای به وحی قرآنی»، محمد عرب صالحی و محمد قیوم عرفانی، قبسات، ش ۹۳، پاییز ۱۳۹۸ و «حیات برتر در ترازوی نقد»، محمدعلی مهدوی راد و فاطمه حاجی اکبری، معرفت دین، ش ۱، بهار ۱۳۹۸ بعنوان نامزدهای این دوره از جشنواره نقد کتاب شناخته شدند.
همچنین، مقاله های «خطاشناسی ترجمه شناسی: نقدی ویرایشی بر کتاب ترجمه شناسی قرآن کریم»، راضیه حقیقت، گاه نقد، ش ۱، آبان ۱۳۹۸، «مصحف ارزشمند قرآن مترجم کتابخانه ملی (نسخه شماره ۳۹۷۹۵)»، محبوبه شمشیرگرها، متن شناسی ادب فارسی، ش ۴۳، پاییز ۱۳۹۸، «نقد برداشت ماسیمو کامپانینی از آیات قرآن»، محمدجواد اسکندرلو و احمد اسدی، قرآن پژوهی خاورشناسان، ش ۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، «نقد تحلیلی شبهات وارده در تاریخ قرآن نولدکه پیرامون تحریف به نقصان قرآن»، علی شریفی و فرزاد دهقانی، معرفت دین، ش ۱، بهار ۱۳۹۸، «نقد ترجمة قرآن موسوی گرمارودی»، شهاب رویانیان، آینه پژوهش، ش ۱۷۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ و «نقد ترجمه اسماء خداوند»، فرزانه تاج آبادی، مطالعات نقد ادبی، ش ۴۹، بهار و تابستان ۱۳۹۸ در مبحث قرآن و حدیث به مرحله دوم این دوره از جشنواره نقد کتاب راه پیدا کردند.
از دیگر مقاله های راه یافته به مرحله دوم جشنواره نقد کتاب در مبحث قرآن و حدیث، می توان به «نقد علل مستشرقان در ادعای اغلاط نحوی قرآن»، علی کریم پورقراملکی و محمد امینی، قرآن پژوهی خاورشناسان، ش ۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، «نقد متنی و محتوایی روایات نهی از روستانشینی»، رسول عطایی و رضا عطایی، مطالعات قرآن و حدیث، ش ۲۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، «نقد و بررسی اخبار آغاز نگارش حدیث به فرمان عمر بن عبدالعزیز»، قاسم بستانی، حدیث پژوهی، ش ۲۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸، «نقد و بررسی نظریه خلق الایمان و الکفر فخر رازی و تاثیر آن در فهم او از قرآن»، علی ارشدریاحی، اندیشه نوین دینی، ش ۵۷، تابستان ۱۳۹۸، «نقد و توضیح قرآن به قلم بهاءالدین خرمشاهی»، شهاب رویانیان، آینه پژوهش، ش ۱۷۸، مهر و آبان ۱۳۹۸ و «نقدی بر توجیه اعرابی و تفسیر آیه ۲۴ سوره یوسف در کتاب الاثر العقدی»، جواد آسه، پژوهش های زبانشناختی قرآن، ش ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ اشاره نمود.
در مبحث فقه و حقوق چهار مقاله «نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی»، سید ناصر سلطانی، پژوهش حقوق عمومی، ش ۶۳، تابستان ۱۳۹۸، «نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبراً ن ها»، محمدمهدی الشریف و سیدمحسن قائم فرد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۲، اسفند ۱۳۹۸، «نقدی بر کتاب بایسته های حقوق اساسی»، حسین جوان آراسته، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۲، اسفند ۱۳۹۸ و «هفت اقلیم عقل در روش شناسی حقوق بین الملل؛ نگاهی تحلیلی به کتاب سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل»، گودرز افتخار جهرمی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۲، اسفند ۱۳۹۸ جواز ورود به مرحله دوم جشنواره نقد کتاب را کسب کردند.
مقاله های «بررسی جایگاه اخلاق زیست محیطی در کتاب های درسی دوره متوسطه اول»، سیروس محمودی، اخلاق، ش ۳۶، زمستان ۱۳۹۸، «مراقبت و معنا: نقد و بررسی کتاب دربارة مراقبت نوشته میلتون میرآف»، مریم نصر اصفهانی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸، «معرفی و نقد کتاب پشت پردة ریاکاری؛ چگونه به هرکس دروغ می گوییم بخصوص خودمان»، حسن بوسلیکی، اخلاق، ش ۳۴، تابستان ۱۳۹۸ و «نقد و بررسی کتاب اخلاق: درآمدی بر فلسفة اخلاق تألیف نوئل استیوارت»، محسن جاهد و سحر کاوندی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸ بعنوان نامزدهای جشنواره نقد کتاب با مبحث اخلاق شناخته شدند.
مراسم پایانی هفدهمین دوره جشنواره «نقد کتاب» با بیان اسامی برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی طی روزهای دیماه برگزار می شود.


منبع:

1399/10/11
00:46:02
5.0 / 5
1389
تگهای خبر: اسلام , جشن , جشنواره , دانش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۱
عطر حرم

atreharam.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عطر حرم محفوظ است

عطر حرم

عطر و ادکلن و اسانس